Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Szkółka kolarska
W naszej szkole istnieje Szkółka Kolarska, na którą uczęszczają dzieci z klas IV-VIII. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godzinach
16:30-18:30 pod opieką dwóch trenerów –
Moniki Wielogórskiej oraz Jakuba Mozolewskiego.
W okresie letnim treningi odbywają się na rowerach w terenie,
a w okresie zimowym na sali gimnastycznej z wykorzystaniem specjalistycznych trenażerów rowerowych. Zawodnicy Szkółki Kolarskiej w Ogrodniczkach odnoszą wiele sukcesów sportowych na zawodach ogólnopolskich, a także na zawodach międzynarodowych – Maratonach Kresowych.