Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Kadra pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ogrodniczkach

w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor: mgr Agnieszka Marta Kamieńska

Wicedyrektor: mgr Krystyna Sadowska

IMIĘ I NAZWISKONAUCZANY PRZEDMIOT
mgr Agnieszka Danielak wychowanie przedszkolne grupa “Misie” (3 latki)
mgr Agnieszka Gierszyn – Świrydowiczreligia katolicka (klasy 1-8 i przedszkole)
mgr Agnieszka Krzywobłockawychowawca klasy 2b, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacji, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające 
mgr Aneta Jermołajwychowawca klasy 2azajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające w klasie 2a
mgr Anna Olędzkanauczyciel współorganizujący 3a
mgr Anna Giełażynpedagog, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia TUS
mgr Anna Janućnauczyciel świetlicy, nauczyciel matematyki w klasach 4, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach 4 i 8, wychowawca klasy 4a
mgr Anna Kowalewskajęzyk polski,  wychowawczyni klasy VI a
mgr Beata Guziejkowychowanie do życia w rodzinie
mgr Bożena Filipczukmatematyka, doradztwo zawodowe, nauczyciel współorganizujący 5a, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca kl. Va
mgr Sylwia Kałudzińskawychowanie przedszkolne grupa “Sówki” (3,4,5latk)
mgr Ewa Korzunowicznauczyciel matematyki 5b, 6b, 7, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 
mgr  Ewa Sajkonauczyciel muzyki klasy 4-7
mgr Ewa Żadziłkochemia, nauczyciel świetlicy
mgr  Joanna Bobryknauczyciel świetlicy, nauczyciel współorganizujący 2b
mgr Joanna Fidziukiewiczwychowawca klasy 1, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające w klasie 1, chór szkolny
mgr  Joanna Kułakowskanauczyciel świetlicy, język angielski klasy 1, 3, 5
mgr Joanna Łazarczyknauczyciel świetlicy, nauczyciel w grupie “Sówki” – 3,4,5 latki, nauczyciel w grupie “Jeżyki” – 5-6 latki
mgr Justyna Gołubwychowawca klasy 1b, zajęcia wyrównawcze i zajęcia rozwijające w klasie 1b, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
mgr Justyna Piekarskanauczyciel plastyki, techniki, biblioteki, zajęcia artystyczne kl. IV-VIII
mgr Justyna Radziwońskawychowanie przedszkolne grupa 5-6 latki “Odkrywcy”
mgr Karolina Sajkowychowanie przedszkolne, nauczyciel w grupie “Misie” – 3 latki, nauczyciel w grupie “Sówki” – 3,4,5 latki 
mgr Karolina Zalewskanauczyciel współorganizujący proces kształcenia klasa 1a, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia Trening Umiejętności Społecznych
mgr Katarzyna Żmojdawychowanie przedszkolne grupa ”Odkrywcy” 5-6 latki, rytmika w przedszkolu, logopedia, zajęcia rewalidacyjne, język angielski w oddziałach przedszkolnych
mgr Katarzyna Jaworowskainformatyka, język polski, wychowawca klasy IV b
mgr Katarzyna Lisowskawychowanie przedszkolne grupa ,,Jeżyki” 5 i 6 latki ; zajęcia plastyczne dla dzieci z klas I-III 
mgr Katarzyna Ozimkowychowawczyni kl.VIII, historia, język rosyjski i wiedza o społeczeństwie.
mgr Krystyna Garkowskajęzyk polski, zajęcia wyrównawcze, wychowawca kl. VII
mgr Krystyna Sadowskafizyka
mgr Małgorzata Muszyńska – Garstkawychowawca klasy 5b, przyroda, biologia, geografia, nauczyciel świetlicy
mgr Małgorzata Walukwychowawca kl.1a, zajęcia rozwijające, wyrównawcze,korekcyjno-kompensacyjne;
mgr Małgorzata Wiśniewskanauczyciel wychowania fizycznego (klasy  4a, 5a, 6a, oraz chłopcy z klas 7 i 8), gimnastyka korekcyjna
mgr Maria Górskanauczyciel biblioteki
mgr Maria Ptaszyńskareligia prawosławna (klasy 1-8 i przedszkole)
mgr Marta Gołoskowychowawca 3b, język angielski w klasach 2
mgr Marta Górskanauczyciel świetlicy
mgr Marta Sadowskapedagog specjalny, nauczyciel świetlicy, zajęcia TUS( trening umiejętności społecznych) 
mgr Marta Sztukowskawychowawca klasy 3a, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające 
mgr Monika Wielogórskanauczyciel wychowania fizycznego (klasy 4b, 5b, 6b oraz dziewczęta z klas 7 i 8), edukacji dla bezpieczeństwa, etyki, wychowawczyni klasy VI b,
mgr Monika StepaniukLogopedia, wychowanie przedszkolne grupa “Odkrywcy” i “Sówki”
mgr Paulina Kucznierjęzyk angielski w klasach 4-8
Przemysław Malinowskinauczyciel zajęć sportowych – zajęcia kolarskie
Mgr Marta Agnieszka Żołądkowskanauczyciel świetlicy, język niemiecki