Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Obiady

UWAGA!!!

Informujemy, że od dnia 02 listopada 2023r. ulega zmianie stawka żywieniowa za obiady w szkole podstawowej. Nowa stawka żywieniowa wynosi 7,28 zł za obiad (zupa + drugie danie + kompot/napój).

Stawka za posiłki w przedszkolu pozostaje bez zmian i nadal wynosi 10,30 zł/jeden dzień.

Obiady dla szkoły podstawowej będą wydawane od 11 września 2023 r. do 20 czerwca 2024 r. (szkoła), oraz 01 września 2023 r. do 28 czerwca 2024 r. z wyłączeniem ferii zimowych, świątecznych i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych

Informujemy, że informacje dotyczące wysokości opłat za posiłki oraz opłat za przedszkole przesyłane będą wyłącznie na Państwa adresy mailowe podane w dzienniku elektronicznym lub na karcie zgłoszeniowej na obiady.

Naliczenia obiadów będą przesyłane z systemu Stoperek.

Odpisów na obiady należy dokonywać co najmniej dzień przed planowaną nieobecnością dziecka, w miesiącu wrześniu 2023 można jeszcze telefonicznie na numer 85 718 31 47 lub na adres e-mail: sp_ogrodniczki@wp.pl lub ZSP-intendent@wp.pl, najpóźniej do godziny 11:00.

We wrześniu stopniowo będziemy przechodzić na system samodzielnego odpisywania się z żywienia w Panelu Rodzica w systemie Stoperek. Wszystkie informacje w tym zakresie będą przesyłane na podane adresy mailowe

Cena obiadu wynosi:

  • Szkoła Podstawowa – zupa + drugie danie + kompot/napój/woda – 7,28 zł brutto
  • Przedszkole – śniadanie+ obiad + kompot/napój/woda + podwieczorek  10,30 zł brutto

Nie ma możliwość wnoszenia opłat za samą zupę lub samo drugie danie.

Dopuszczone zostało menu dla diet ogólnych lub diet bezmlecznych. W przypadku gdy dziecko powinno być na diecie bezmlecznej prosimy o przyniesienie odpowiedniego zaświadczenia od lekarza i poinformowanie o tym fakcie Intendenta.

Dane do logowania do programu STOPEREK – aby dostać się do Panelu Rodzica należy kliknąć w następujący link lub skopiować go do paska adresu przeglądarki internetowej:

https://panel259.stoperek.pl

ZA CZERWIEC 2024
ZA OBIADY PŁACIMY:

Szkoła – 14 DNI ŻYWIENIOWYCH x 7,28 ZŁ = 101,92 zł

Przedszkole

              20 DNI ŻYWIENIOWYCH x 10,30 zł = 206 zł

Wpłat za obiady dokonujemy na rachunek bankowy:

76 8060 0004 0680 0765 2000 0040

Opłatę wnosimy w dniach:

do 10.06.2024przedszkole, szkoła

Nadpłaty za każdy miesiąc będą odliczane od opłaty w kolejnym miesiącu.