Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2022/2023

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – TOMASZ SOKÓLSKI

I-wszy Zastępca Przewodniczącego SU – ZUZANNA MAKSIMOWICZ

II-gi Zastępca  Przewodniczącego SU – MILENA ONISKIEWICZ

 

OPIEKUNOWIE:

Krystyna Garkowska

Marta Gołosko 

 

POCZET SZTANDAROWY

I

Przyboczne sztandaru: Aleksandra Filipczuk, Joanna Sieńko

Chorąży sztandaru: Jan Sadowski

II

Przyboczne sztandaru: Milena Oniskiewicz, Maria Lisowska

Chorąży sztandaru: Filip Grabowski