Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Koła Zainteresowań

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

  • SKS (prowadząca: Monika Wielogórska)

Zajęcia SKS odbywają się dla dwóch grup: I grupa klasy IV-V, II grupa klasy VI-VIII. 

  1. I GRUPA – zajęcia odbywają się we wtorki godz. 15:30-16:30 oraz czwartki 14:30-15:30 
  2. II GRUPA – zajęcia odbywają się: czwartki godz. 15:30-16:30 oraz piątki 15:30-16:30. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych.

CELE PROGRAMU:

– Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież

– Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości

– Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

 

  • ZAJĘCIA PLASTYCZNE (prowadząca: Katarzyna Lisowska)

– zajęcia dla uczniów klas 1-3, w każdą środę w godzinach 15.10 – 16.40

  • ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU “DZIECI W RUCHU”

W szkole jest realizowany projekt ,,Dzieci w ruchu” dla klas I-III. Główne założenia projektu: 

– zachęcenie do aktywności fizycznej,

– zapobieganie otyłości i nadwagi wśród dzieci, 

– promowanie zdrowego trybu życia, 

– zapobieganie uzależnieniom technologicznym,

– uświadomienie dzieciom jak ważną rolę odgrywa ruch w ich życiu oraz jak dzięki systematycznym ćwiczeniom można zapobiec chorobom,

– zachęcenie do wspólnego spędzania czasu z rówieśnikami.