Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

  • Sekretariat

Informujemy, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty wydawane będą w sekretariacie szkoły w dniu 6 lipca 2023 roku w godzinach 12.00 – 14.00.