Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Szkolny Konkurs Recytatorski “Wakacje z wierszem”

  • Sekretariat

Zapraszamy uczniów klas I–III do udziału w konkursie recytatorskim.

Cele przeglądu:

1. Rozbudzanie wrażliwości poetyckiej dzieci.
2. Rozwijanie zdolności recytatorskich.
3. Wzbudzanie zainteresowania poezją.

Ważne terminy:

  • Zgłoszenia do konkursu składamy w bibliotece szkolnej do dnia 19.06.2023 r.
  • Konkurs recytatorski odbędzie się dn. 20.06.2023 r. o godz. 12.00 w bibliotece szkolnej.

Ważne informacje:
zadaniem uczestników jest wyrecytowanie wybranego wiersza o tematyce wakacyjnej;
każdy uczestnik może powiedzieć jeden utwór;

 Ocenie podlegać będzie:

  • interpretacja tekstu poetyckiego oraz ogólne wrażenia artystyczne.

Organizatorzy nauczyciele bibliotekarze:
Agnieszka Gierszyn-Świrydowicz, Justyna Piekarska