Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

  • Sekretariat

Zgodnie ze wskazanymi w Zarządzeniu Burmistrza terminami w postępowaniu rekrutacyjnym, przypominamy, że wszystkie osoby których dzieci zostały zakwalifikowane do Przedszkola Samorządowego w Ogrodniczkach powinny złożyć Oświadczenie woli o przyjęciu do przedszkola (w terminie od 08.03 do 15.03.2024r). Druki są do pobrania poniżej lub dostępne w sekretariacie szkoły.

Proces rekrutacyjny rozpoczyna się 05.02.2024r.

Wnioski składać można od 05.02 do 16.02.2024r. do godziny 15:30 w sekretariacie szkoły.

Wnioski wypełniamy DRUKOWANYMI LITERAMI, prosimy o zwrócenie uwagi na wypełnienie wszystkich pól wskazanych we wnioskach.

Do wniosków prosimy dołączyć wszystkie dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji – wskazane w danym wniosku.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 zostaną rozdane przez wychowawców poszczególnych grup.

1.TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

2. UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ – kryteria gminne – rekrutacyjne

3. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

5. OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA