Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Laboratorium Przyszłości

  • Sekretariat

Podczas zajęć technicznych uczniowie klas V mieli możliwość poznania sposobów i stworzenia tkaniny jednoosnowowej. Część krosien i włóczki została zakupiona  z programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI. Prace powstawały na kilku godzinach lekcyjnych. Oto efekty ich pracy.