Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Konkursy profilaktyczne antynikotynowe

 • Sekretariat

Zapraszamy wszystkich uczniów szkoły i przedszkola do udziału w Antynikotynowych Konkursach Profilaktycznych:
Cele konkursów:

 • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,
 • zwiększenie wiedzy i wrażliwości dzieci i młodzieży w zakresie szkodliwości dymu
  tytoniowego,
 • uświadomienie, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,
 • uwrażliwienie dzieci, młodzieży i rodziców na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem, motywacja do nie palenia przy dzieciach,
  -zwiększenie świadomości i wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  • Konkurs nr 1
   Temat: „Mamo, Tato nie pal – dbaj o czyste powietrze wokół nas” Konkurs plastyczny – praca plastyczna wykonana techniką dowolną w formacie A-3
   Uczestnicy: dzieci z przedszkola z wszystkich grup i ich rodzice, praca powinna być z tyłu podpisana – imię i nazwisko dziecka oraz nazwa grupy przedszkolnej.
  • Konkurs nr 2
   Temat: „Nie pal przy mnie, proszę”
   Konkurs plastyczny – praca plastyczna z ciekawym hasłem o szkodliwości palenia, wykonana
   techniką dowolną w formacie A-3, praca indywidualna.
   Uczestnicy: uczniowie z klas I, II, III, praca powinna być z tyłu podpisana – imię i nazwisko
   ucznia, klasa
  • Konkurs nr 3
   Temat: ”Nie pal – znajdź właściwe rozwiązanie”
   Konkurs na napisanie rymowanki – wiersza , (minimum 3 zwrotki po 4 wersy), praca indywidualna
   Uczestnicy: uczniowie z klas IV, V , VI, wiersz może być napisany na komputerze na kartce A4, która powinna być podpisana – imię i nazwisko ucznia, klasa. Dostarczyć wychowawcy
   lub do pedagoga. Wiersz może być również przesłany przez Dziennik Librus do pedagoga A.Giełażyn
  • Konkurs nr 4
   Temat: „Szkodliwość palenia tytoniu w nawiązaniu do Światowego Dnia Rzucania Palenia”. Konkurs na zrobienie ciekawej prezentacji – minimum 10 slajdów, praca indywidualna

Uczestnicy: uczniowie z klas VII, VIII, prezentacja powinna być podpisana – imię i nazwisko ucznia, klasa i przesłana przez Dziennik Librus do pedagoga A.Giełażyn lub dostarczona do skopiowania na Pendrive.
Termin wszystkich konkursów do 24 listopada , prace plastyczne dostarczyć do pedagoga szkolnego Anny Giełażyn lub do wychowawców którzy przekażą prace. Wiersze i prezentacje wysłać przez dziennik. Po ocenie prac przez komisję we wszystkich konkursach będą przyznane nagrody i wyróżnienia. Przy ocenie będzie brane pod uwagę – wykonanie na temat, estetyka, pomysłowość, kreatywność, treści zgodne z celami konkursów. Zdjęcia prac zostaną wstawione na stronę internetową szkoły oraz Facebooku.


Koordynator mgr Anna Giełażyn
Dyrektor mgr Agnieszka Marta Kamieńska