Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Konkurs, w którym uczniowie zwyciężają! KASA ZA KASĘ

  • Sekretariat

Rada Rodziców zaprasza do udziału w Konkursie, którego zasady są bardzo proste:

Każda klasa lub grupa przedszkolna, która uzbiera 100% lub więcej wpłat z tytułu składki na Radę Rodziców otrzyma nagrodę pieniężna do wykorzystania tylko na swoje potrzeby.

Każdy zwycięski oddział sam decyduje o tym, na jaki cel przeznaczy nagrodę, która wynosi 20 zł od każdego dziecka uczęszczającego do zwycięskiej klasy lub grupy przedszkolnej.

Już dziś widać potencjalnych zwycięzców! Rankingi będzie publikowany do wiadomości Rodziców co miesiąc.

Konkurs zamyka się 10 kwietnia 2024 r. – najpóźniej tego dnia wpłaty muszą zostać zaksięgowane na rachunku Rady Rodziców.

Proponowane przez Radę Rodziców wysokości składek:

ZA PIERWSZE DZIECKO 80 ZŁOTYCH,
ZA DRUGIE 70 ZŁOTYCH,
ZA TRZECIE I KOLEJNE wpłata dobrowolna

Wielu Rodziców wpłaca wyższe kwoty.

Każda wpłata ma moc i razem możemy zdziałać dużo dla dobra dzieci!

Przypominamy numer rachunku bankowego: 12 8060 0004 0680 0970 2000 0010