Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Dyżur wakacyjny 2024 – informacja o wynikach naboru

  • Sekretariat

Informujemy, że wszystkie wnioski złożone w naborze wniosków na dyżur wakacyjny zostały rozpatrzone pozytywnie.

W wyniku naboru na miesiąc sierpień zostaną utworzone 3 grupy przedszkolne.

Pod koniec lipca 2024r., na podane na kartach zgłoszeniowych adresy mailowe zostaną wysłane naliczenia kwot za wyżywienie za sierpień (płatne do 10.08.2024r.). Opłata za pobyt w przedszkolu zostanie naliczona po zakończonym miesiącu i również przesłana na wskazany adres mailowy (płatne do 15.09.2024r.).

Uwaga Rodzice !!!
Rozpoczynamy rekrutację na dyżur wakacyjny w terminie 
01.08.2024 r. – 30.08.2024 r.

Od 01.07.2024 r. do 31.07.2024 r. przedszkole jest zamknięte.

W okresie od 01.07.2024 r. do 31.07.2024 r. dyżur wakacyjny pełni Przedszkole Samorządowe w Supraślu oraz Przedszkole Samorządowe w Sobolewie. Informacje o naborze na miesiąc lipiec znajdą Państwo bezpośrednio na stronie internetowej danego przedszkola.

Dokumenty do pobrania i złożenia w sekretariacie szkoły dotyczące naboru na sierpniowy dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu:

1. Regulamin dyżuru wakacyjnego 

2. Karta zgłoszeniowa na dyżur wakacyjny 2024

3. Oświadczenie dot. odbioru dziecka

Wypełnione dokumenty wraz z załącznikami należy składać do dnia 24.05.2024r. do godz. 15:30 do sekretariatu.