Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Szkolny konkurs recytatorski „W zdrowym ciele, zdrowy duch”

  • Sekretariat

Serdecznie zapraszamy uczniów kl. I-III do udziału w szkolnym konkursie recytatorskim „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Termin: 27 kwietnia o godz.11:45
Celem konkursu jest: Propagowanie wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. Nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków. Promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego
i rozwijanie zdolności recytatorskich.

Przebieg konkursu: Konkurs skierowany jest do uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej w Ogrodniczkach.

Warunki uczestnictwa: Uczestnik prezentuje wiersz zgodny z tematem konkursu.

Prezentowane utwory oceniane będą przez jury pod względem następujących kryteriów: stopień pamięciowego opanowania tekstu; poprawność i płynność recytacji; ciekawą i żywą ekspresję słowa w interpretacji tekstu; ogólne wrażenie artystyczne.

Nagrody dla laureatów: Laureaci I,II,III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy.

Organizatorzy: Marta Gołosko, Agnieszka Krzywobłocka