Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Rekrutacja 2023/2024

  • Sekretariat

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola oraz wnioski o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie od 06.02.2023 r. do 17.02.2023 r.

Wnioski do pobrania od 01.02.2023 r. w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja.