Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Narodowe Święto

  • redaktor

„Witaj majowa jutrzenko”! Tymi słowami pieśni patriotycznej uczciliśmy w naszej szkole Narodowe Święto Trzeciego Maja. Klasa VI przygotowała krótką część artystyczną, która przybliżyła wszystkim okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z pewnością zarówno przedszkolaki, jak i ósmoklasiści wiedzą, jak ważna jest to data. Obchodzimy rocznicę spisania pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Był to bardzo ważny moment w życiu polskiego narodu. Moment, w którym Polacy mimo dzielących ich różnic poglądowych zjednoczyli się i działali wspólnie dla dobra kraju. Dzisiaj podtrzymujemy tę radosną tradycję majowego świętowania i przekazujemy ją następnym pokoleniom.