Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Misja Muzeum

  • Sekretariat

Uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni na rewizytę w związku z realizowanym projektem Misja Muzeum. 8 listopada osoby z klasy 6 oraz osoby rozwijające swoje zainteresowania i zdolności na zajęciach artystycznych miały okazję obejrzeć eksponaty udostępniane i przechowywane w Muzeum Ikon w Supraślu. Dodatkowo przeprowadzono zajęcia na których dzieci mogły wykonać okłady do gotowych wizerunków.

Wszystkie przeprowadzone zajęcia (w szkole i poza nią) rozbudziły zainteresowanie uczniów sztuką i z całą pewnością zaowocują kolejnymi wizytami w muzeach województwa podlaskiego.