Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Konkurs na plakat „Czytaj chętnie”

 • Sekretariat

Konkurs skierowany jest do uczniów ZSP w Ogrodniczkach z klas IV–VIII.

Cele konkursu:

 • zainteresowanie dzieci książką,
 • rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,
 • popularyzacja literatury

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • estetyka wykonania pracy,

Ważne terminy:

 • prace składamy w bibliotece szkolnej do dnia 16.01.2023 r.

Ważne informacje:

 • zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu zachęcającego do czytania książek w formie papierowej,
 • praca może być wykonana dowolną techniką,
 • kształt pracy dowolny, ale nie mniejszy niż A4,
 • każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną wykonaną pracę,
 • prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą

Organizatorzy nauczyciele bibliotekarze:

Agnieszka Gierszyn-Świrydowicz, Justyna Piekarska