Sekretariat: 85 718 31 47

sp_ogrodniczki@wp.pl

Egzamin ósmoklasisty

  • Sekretariat

Terminy egzaminu ósmoklasisty – maj 2023 r.

język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) godz. 9:00
matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) godz. 9:00
język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) godz.9:00

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty – czerwiec 2023 r.

język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) godz. 9:00
matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) godz. 9:00
język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) godz.9:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2023 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – do 6 lipca 2023 r. 
Termin wydania zdającym zaświadczeń – 6 lipca 2023 r.

Poniżej zamieszczamy adres strony internetowej  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w którym można znaleźć wszelkie informacje dotyczące terminów, dostosowań i przebiegu egzaminu dla uczniów klas ósmych. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z nimi!

Planowany termin próbnego egzaminu ósmoklasisty:

język polski – 15 marca 2023 r. ( środa) godz. 8:00
matematyka – 16 marca 2023 r. ( czwartek) godz. 08:00
język angielski/język rosyjski – 17 marca 2023 r. ( piątek) godz. 08:00

Poniżej udostępniamy prezentację warunków przebiegu egzaminu ósmoklasisty dla uczniów i rodziców:
Egzamin_osmoklasisty_-_informacje.pptx